Covid-19

POTVRZENÍ, PROHLÁŠENÍ ANI TESTY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NEKONTROLUJEME! K TAKOVÉMU KROKU NEMÁME ZÁKONNOU PRAVOMOC.

ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ ZODPOVÍDÁ KAŽDÝ JEDNOTLIVEC SÁM ZA SEBE A PŘI PŘÍPADNÉ KONTROLE ZE STRANY PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ MUSÍ DOLOŽIT NÁLEŽITOSTI DLE AKTUÁLNÍCH PLATNÝCH NOREM.

Akceptovatelné jsou nyní všechny druhy testů, samotesty, očkování, prodělaný covid nebo čestné prohlášení.

Konkrétně je účastník v případě kontroly povinen splnit alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

– doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),

– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

– aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.